BIOENERGIJA

“Bioenergijo prenašajo živa bitja in ne stroji”

Bioenergija

Kaj je bioenergija

Bioenergija (bios- gr. življenje) v prevodu pomeni življenjska energija. Kot že ime življenjska energija pove, je bioenergija neposredno povezana z življenjem na našem Planetu. Življenjska energija je temelj življenja in življenjskih procesov, gibanja, čutenja, mišljenja ter seveda tudi zdravja. Brez življenjske energije življenje ne obstaja. Vsi procesi, ne samo v človeku, se brez nje prekinjajo.

 Glavna lastnost bioenergije je Sintropija.

Bioenergija – Sintropija

Sintropija je lastnost žive materije, živih organizmov in življenja samega. Sila harmonizira in ureja odnose med različnimi delci (atomi, molekule, celice…) in omogoča njihovo gradnjo, povezovanje, združevanje in harmonično delovanje kot organizirana celota (telo).

Bioenergija in telo

Bioenergija kot temelj življenja predstavlja frekvenco, ki deluje v ozadju fizičnega organizma in omogoča atomom, da postanejo aktivni in se gradijo v molekule, molekule v celice, celice pa v organe, mišice, kosti, itd.

Bioenergija tako omogoča telesu, organom, celicam in atomom življenjsko funkcijo, torej da oživijo in opravljajo svoje delo, usmerja procese v našem telesu, jih usklajuje, jim daje Naravni ton, ton zdravja in tako ohranja telo v optimalnem delovanju

Bioenergija in zdravje

Vse dokler življenjska energija v organizmu kroži in lahko nemoteno potuje do organov in tkiv, ohranja telesno uravnovešenost in zdravje, torej je možnosti da se bolezen pojavi zelo malo. Če pa v telesu pride do zastojev ali je kroženje energije onemogočeno, sčasoma prihaja do energijskega neravnovesja. Energetsko neravnovesje, višek ali pomanjkanje bioenergije na določenem mestu, pa je predpogoj za nastanek različnih bolezni.

Bioenergija in zdravljenje

»Bioenergija ali Življenjska energija v sebi nosi življenje in je kompletno informirana od sile, ki nas je ustvarila. Zdravilna informacija v njej omogoča vsaki bolezni zdravljenje« (Z. Domančić)

Bioenergija – polnenje

Energijsko polnenje in delovanje bioenergije v telesu poteka avtomatsko vendar pod zakonitostmi ali principi, ki so fizične (telesne), umske (moralne), čustvene, duševne in duhovne narave.

Telesna kondicija, prehrana, Frekvenca delovanja možganov, razgledanost, način razmišljanja, spoznanja o bioenergiji, vplivajo na energijsko polnenje.

Na podlagi moralno-etične izobrazbe, načina razmišljajna, razgledanosti in dojemanja sveta, na podlagi odnosov, dejanj in načina življenja, človek sam sebi določa koliko energije lahko sprejme, kako bo energijo sprejel, kako bo z njo ravnal, ter kako jo bo oddal.

Bioenergija – Zdravje, bolezen

Količina bioenergije, ki jo ima oseba in določene oblike, ki jih stalno uporablja, delujejo na njeno osebnost.

Vse posledice so vidne na fizičnem telesu. Vsako blagostanje, zdravje ali bolezen lahko pripišemo našim preteklim dejanjem, ki so povezani z našim razmišljanjem, delovanjem, čutenjem in ravnanjem.


Comments are closed.