DRUŠTVO SINTROPIJA

društvo Sintropija Logo

Društvo za razvoj telesa, uma in duha SINTROPIJA je prostovoljno, samostojno, neodvisno in nepolitično združenje  fizičnih oseb.

Sintropija je lastnost žive materije, živih organizmov in življenja samega, saj harmonizira in ureja odnose med različnimi delci (atomi, molekulami, celicami…) in omogoča njihovo gradnjo, povezovanje, združevanje in harmonično delovanje kot organizirana celota (telo).

Sintropija je način dela in življenja, ki teži h kreativnosti in omogoča osebi ali živemu bitju razvijanje ali izboljšanje telesnih, umskih ali duhovnih sposobnosti.

Osnovni namen društva je prostovoljno druženje, združevanje in povezovanje članov društva, ter uporaba znanj, ki so v skladu s filozofijo sintropije, ter omogočajo celosten pogled na človeka, človekovo počutje in zdravje.  

Nameni so tudi:

  • osveščati javnost o pomenu povezovanja telesa, uma in duha, omogočati osebam, ki jih zanima področje delovanja društva usluge društva, izobraževanje in pomoč.
  • razvijanje in povezovanje telesa, uma in duha
  • organizirati in izvajati bioenergijsko zdravljenje, ter dokumentirati rezultate dela in jih objavljati
  • poudarjati moralna in etična načela bivanja, delovanja in življenja
  • sodelovati s sorodnimi društvi, institucijami, organizacijami doma in v tujini, ki se s ukvarjajo sorodnimi temami.

Comments are closed.